Logisch boeren

Logisch boeren is boeren met waarde voor omgeving. Kleinschalig produceren, met waarde voor dier en natuur. Dagelijks werken aan dierwelzijn, gezondheid en een uitermate eerlijk stukje vlees. Dit met oog voor natuur, milieu en lokale ondernemers. In het proces van grond naar mond proberen wij zo weinig mogelijk kilometers te maken. Wiersema Wagyu houdt met alles de belangrijkste kernwaarden in het oog:

  • Familiekudde
  • Transparante bedrijfsvoering
  • Streven naar 0% antibiotica gebruik
  • Geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen
  • Lokale samenwerkingen
  • Extra aandacht voor natuur en milieu